Privacy verklaring

Andrea Stout-Henderson is eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring van Compassion Massagetherapie & Coaching, gevestigd te Schelluinen. Hierna benoemd als Compassion M&C.

Compassion M&C respecteert de privacy van cliënten in de praktijk, op locatie en de bezoekers van de website, derhalve worden de persoonsgegevens goed beschermd. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld worden, met welk doel dit gebeurt en met wie deze gedeeld kunnen worden. Compassion M&C kan de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het dan weten via: compassion.praktijk@gmail.com of (06) 13 30 36 96.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die Compassion M&C verzamelt en verwerkt van alle diensten van Compassion M&C. Door gebruik te maken van de diensten en/of website geef je toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens volgens deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens door cliënt zelf verschaft

• Compassion M&C verwerkt gegevens die nodig zijn voor behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

• Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:
– Cliënt te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– Cliënt te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten.
– Het afhandelen van betaling.
– Traject begeleiding.

• Compassion M&C gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk, gezien de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Cliënt kan op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. Compassion M&C kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen, indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen voor Compassion M&C verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op privacy van cliënt.

• Compassion M&C deelt persoonsgegevens niet met derden zonder toestemming van cliënt en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

• Cliënt heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar compassion.praktijk@gmail.com. Compassion M&C zal zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

• Compassion M&C neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer cliënt de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan cliënt contact opnemen middels email. • Compassion M&C behoudt het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen schriftelijk in de praktijk worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld in te zien, zodat cliënt van deze wijzigingen op de hoogte is.