Werkmethoden

werkvormen-beeldenVoice dialogue
Ieder mens bestaat uit een aantal subpersoonlijkheden, ook wel energiepatronen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de perfectionist, het slachtoffer, de zorgende ouder, het kind en de levensgenieter. Via voice dialogue kunnen we een gesprek aangaan met deze innerlijke ‘stemmen’ en wordt inzicht verkregen in wat van binnen speelt. Het helpt ons te accepteren dat we zijn zoals we zijn. Dit geeft vrijheid en ruimte en u bent in staat om bewuster te kiezen hoe te reageren in een situatie.

Essentie coaching
Een eenvoudige en krachtige weg naar het direct ervaren van blokkades, veroorzaakt door gevoelens, overtuigingen en (negatieve) ervaringen. Het opent de weg naar alle bewustzijns-lagen, zodat u van binnenuit tot weten komt en uw innerlijke Zelf kunt ervaren.

Lichaamsgerichte therapie
Tijdens de sessie wordt de aandacht gericht op dat deel van het lichaam dat aandacht vraagt. Op deze manier kunnen we kijken naar wat er in het lichaam opgeslagen ligt om het daarna los te laten. Herinneringen, beelden, kleuren, warmte, kou… U kunt van alles gewaar worden. Zo ontstaat er een bewustere en accepterende houding ten aanzien van uw lichaam, pijn wordt losgelaten en de levenskracht gaat meer stromen.

Rebirthing
Alles wat iemand meemaakt is van invloed op het lichaam en de ademhaling. In de loop van ons leven beperkt zich de ademhaling en benutten we deze niet meer maximaal. Veranderingen naar een goede wijze van ademhaling dragen dan ook bij aan de lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid. Rebirthing is een ademhalingsmethode waarbij verbinding tussen in- en uitademing gemaakt wordt. U wordt de energiestroom door uw lichaam gewaar; tintelingen, warmte, koude. En er kunnen (onbewuste) herinneringen naar boven komen. Rebirth betekent, letterlijk vertaald, wedergeboorte. Het doel van deze techniek is oude, niet-verwerkte emoties (situaties) te ervaren, zodat deze in nieuwe positieve overtuigingen gewijzigd kunnen worden. Alle mogelijke situaties zijn hierbij denkbaar; uit de puberteit, kindertijd, rondom de geboorte. Zelfs situaties tijdens de zwangerschap en uit een vorig leven worden hierbij niet uitgesloten. Het gaat er dus om dergelijke ervaringen vanuit een ander perspectief te zien, waardoor ze in de toekomst tot steun zullen zijn. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor is: ‘Positieve gedachten geven positieve resultaten, negatieve gedachten brengen negatieve resultaten.’

Meditatie
Meditatie is een concentratieoefening waarbij opkomende gedachten, gevoelens en gewaar-wordingen worden losgelaten, zodat nieuwe inzichten zich kunnen aandienen. Hierdoor kunt u een evenwichtige geest ontwikkelen en komt u in contact met de kern van uw wezen. Het bevordert de balans tussen lichaam en geest en leert op diep niveau te ontspannen. U maakt zich op een natuurlijke manier los van gedachten of gevoelens. Het gaat om getuige te zijn, gewaar zijn. Er zijn verschillende vormen van meditatie: stilte-meditaties, mantra-meditaties, actieve meditaties, lichaamsgerichte meditaties, ademmeditaties, dansmeditaties. Welke vorm gebruikt wordt, is afhankelijk van waar u zich het beste bij voelt.

Visualisatie
Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld, een uitdrukkingsvorm. Binnen de praktijk wordt het dan ook als werkvorm gebruikt om gedachten en gevoelens vorm te geven. Welke beelden komen tevoorschijn en wat hebben ze te vertellen?

Reiki – Healing
De term reiki staat voor ‘Rei’ (geest of ziel) en ’Ki’ (energie of levenskracht). Bij een reikibehandeling wordt deze energie als het ware door de behandelaar doorgegeven aan de ontvanger. De energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest, waarbij deze een voedende en harmoniserende werking heeft op energiebanen.
Reiki kan worden toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.