Richtlijnen en Vergoedingen

bgn-logo

Richtlijnen
Als gewichtsconsulent ben ik aangesloten bij de BGN, Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Hiermee onderschrijf ik de gedragscode zoals vermeld op de site: www.gewichtsconsulenten.nl

Vergoedingen
De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed. Je kunt de voorwaarden terugvinden in de eigen polis.

Voor een overzicht verwijs ik je graag naar:
BGN – Vergoeding via je zorgverzekering (gewichtsconsulenten.nl)

Als jouw zorgverzekeraar niet in deze lijst voorkomt, wordt er meestal geen vergoeding gegeven. Je kunt dit uiteraard altijd navragen bij de zorgverzekeraar.