Richtlijnen en Vergoedingen

bgn-logoRichtlijnen
Als gewichtsconsulent ben ik aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Hiermee onderschrijf ik de gedragscode zoals vermeld op de site: www.gewichtsconsulenten.nl

Vergoedingen
De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed. U kunt de voorwaarden terugvinden in uw eigen polis.

Voor een overzicht verwijs ik u graag naar:|
https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html

Als u uw zorgverzekeraar niet terug ziet in dit overzicht, wordt er meestal geen vergoeding gegeven. U kunt dit uiteraard altijd navragen bij uw zorgverzekeraar.