Praktijk protocol

In de praktijk worden, gezien de huidige situatie, aanvullende maatregelen genomen (*), ter bescherming van de behandelaar(s) en cliënten. Wij vragen u vriendelijk eventuele aanwijzingen op te volgen.
Er wordt alleen op afspraak behandeld.
Voorafgaand aan een afspraak zal er een vragenlijst met u doorgenomen worden.

U kunt geen afspraak maken indien u, zoals gedefinieerd door RIVM, behoort tot de ‘groep kwetsbare personen’.
* U bent 70 jaar of ouder.
* U ervaart (een van) deze aandoeningen:
– afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen
– chronische hartaandoeningen
– Diabetes Mellitus (suikerziekte)
– ernstige nieraandoeningen
– verminderde weerstand tegen infecties door o.a.; medicijnengebruik, bloedziekten, immuunstoornissen, chemotherapie/bestraling, hiv-infectie

U kunt geen afspraak maken wanneer u of een huisgenoot één van onderstaande klachten heeft:
– (neus)verkoudheid
– hoesten, kuchen of niezen
– keelpijn
– verhoging of koorts
– kortademigheid
– hoofdpijn
– branderige ogen
– moeheid
– gevoel van ‘ziek zijn’
– diarree
Er kan pas weer een afspraak gemaakt worden, nadat u 24 uur klachten vrij bent.

Verdere maatregelen:
– Er worden geen handen geschud.
– Bij het betreden van de praktijk worden de handen gedesinfecteerd met hygiënische gel of alcohol.
– Raak zo min mogelijk deurkrukken e.d. aan met uw handen. Wij openen deuren.
– Kom niet te vroeg, liefst vlak voor afspraaktijd.
– I.v.m. het desinfecteren van praktijkruimte en materialen wordt de behandeltijd strikt aangehouden.
– We houden zo mogelijk 1,5 meter afstand.
– Liever geen toiletgebruik.
– Na iedere behandeling worden ingang/trap, praktijkruimte en materialen geventileerd, gereinigd en gedesinfecteerd.
– Bij twijfel over uw gezondheid neemt u (zo mogelijk) tijdig contact op.


(*) Opgetekend d.d. 7 mei 2020. Compassion Massagetherapie & Coaching behoudt zich het recht te allen tijde maatregelen te wijzigen, ongeacht de publicatie op de website.